Türk mitolojisinde Bulut İyesi nedir?

Türk mitolojisinde Bulud İyesi veya Bolıt İyesi bulutun koruyucu ruhu olarak açıklanır.

Yağmur İyesi yâni Yağmurun koruyucu ruhu da bulutlara bağlıdır. Bunun dışında dikkat çekici ve bulutlarla ilgili olan İyeler şunlardır.

Bulut İyesiyle bağlantılı olan Etin (Gök gürültüsü) sözcüğü Sibirya’daki Etin adlı Üstün Varlığı/Ruhu da tanımlamaktadır.

Çuvaşlara göre bulutlar topraktan, kuyulardan, kaynaklardan temiz suyu emen büyük kaplardır.
Su buralardan sütunlar hâlinde emilerek bu kaplara toplanır.

Etimolojik olarak, Bulut İyesi, Bul/Bol) kökünden türemiştir. Gökyüzünde su, buz veya toz zerreciklerinin yoğunlaşmasıyla oluşan yığın. Üretme, yapma, oluşturma kavramlarıyla bağlantılıdır. Kelime kökü bolluk kavramı anlamına gelir. Bolluk getiren demektir.

Tunguz ve Mançu dillerinde Bolo kökü gökyüzünü ve havayı ifade etmekte kullanılır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x